White Nights in Piter. Aurora, which started it all... June 2005. Andrey Tenditnyi, Sasha Dolgov, Sveta Dolgova, Ben.